Marka-Tescil-islemlerinde-Nelere-Dikkat-Edilmelidir

Marka bir firmanın ürün ve hizmetlerini diğer firmalarınkinden ayırt eden işarettir. Markanın en temel özelliği ayırt ediciliktir. Bir işaretin ayırt edici olabilmesi amacıyla kullanılacağı ürün ya da hizmetin niteliğine yakın olmaması gerekir.

Örnekle tanımlamak gerekirse: Market hizmeti amacıyla Marketim ibaresi iştigal içeriğine çok yakın bir ibaredir ve ayırt ediciliği düşüktür. Öte yandan Tansaş marketler amacıyla tamamiyle orijinal bir ifadedir çünkü bu sözcüklerin market hizmetini çağrıştırıcı bir özelliği yoktur. Öte yandan GİMA sonucunda yer alan MA ibaresi sebebiyle marketçiliği çağrıştırmakla birlikte tarifleyici da değildir.

Orijinal markaların diğer markalarla karışma mümkünlülüğü düşüktür ve bu markalar daha geniş çaplı bir korumadan faydalanır. Örneğin Redd Bull/ Power Bull, Vakit/Beklenen Vakit, Bacım Suprise/Suprise markaları Yargıtayca benzer görülmüştür.

Tanımlayıcı ibareler ise bir biçimde tescil edilmişse çok sınırlı bir korumadan faydalanabilecektir. Örneğin Pınar Labne markası tescilli bir marka olsa dahi bu markadaki Labne sözcüğü diğer firmalarca kullanmak mümkün çünkü Labne bir peynir türünü ifade eder.

Ayrıca, tarifleyici olan ve/ya da daha evvelce tescilli olan markalara benzer markalar tescil edilse dahi alakalı şahıslar 5 sene içersinde hükümsüzlük davası açarak markayı sicilden terkin ettirebilir. Örneğin, Chanel markasına çok benzeyen Şanel markasının tescil ettirildiğini ve tescilden sonra da 2-3 sene süresince markaya büyük yatırım yapıldığını varsayalım. Chanel markasının sahibinin hükümsüzlük davası açması ve kazanması durumunda Şanel markasına oluşturulan yatırımın hepsi boşuna gitmiş olacak ve dava esnasında marka hakkı tartışmalı hale girmiş olmasından bu markaya yatırım yapılamayacaktır.

Yukarıdaki Bilgiler Iş

Marka-Tescil-islemlerinde-Nelere-Dikkat-Edilmelidir

Marka-Tescil-islemlerinde-Nelere-Dikkat-Edilmelidir

ığında Bir İşaret Tescil Edilirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Şunlardır:

Marka seçiminden evvelce bir marka vekili aracılığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu marka sicilinde inceleme yapılmalıdır.

İhracat yapılıyorsa ya da yapılacak ise alakalı ülkelerde aynı teknik izlenerek o ülkenin patent ofisinde inceleme yapılmalı ve piyasaya girmeden marka tescil edilmelidir

Başkasının markası ile benzer olması nedeniyle karışıklık yaratacak ibareler marka olarak tescil edilmemelidir. Yukarıda izah ettiğimiz gibi bu tür bir marka Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilse dahi alakalı bireylerin dava açması sonucunda hükümsüz kılınıp sicilden silinebilir.
Orijinal ve karakteristik ibareler marka olarak seçilmelidir.

Sadece ad ya da soy ad marka olarak seçilmemelidir. Seçilecekse bile isim orijinal bir biçimde düzen edilmelidir. Örneğin Ahmet Yılmaz son derece süregelen bir isimdir ve bu ismin marka olarak tescili durumunda aynı ismi ticaret unvanı olarak kullanan ve/ya da kendi ismi Ahmet Yılmaz olan şahıslar marka ihlali iddiasına karşı bunu savunma olarak ileri sürülebilecektir. Öte yandan Vakko markası ise “Vitali”nin ‘V’ si ile “Hakko”nun ‘H’sinin birleşiminden meydana gelen son derece orjinal bir markadır.
Marka alan adlarında evvelcelik prensibi temel olmasından markanızın alan adının da tescilden sonra alınması gerekir.

Markaya biçim (logo) öğesinin eklenmesi de daha eskiden tescilli markalara benzerlik mümkünlülüğünü düşüren ve ayırt ediciliği arttıran nedenler olacaktır. Prensip olarak markalar arasındaki benzerlik kıyaslamasında sözcük öğeyi temel alınır fakat markadaki biçim öğenin orjinalliği yüksekse biçim öğesi nedeniyle benzerlik riski düşer.

SONUÇ

Marka olacak ibare tercih edilirken başlangıçta orijinal, akılda kalıcı ibarelerin tescili hem markanın işlevini yerine getirebilmesi hem de bir yatırım aracı olan markanın daha sonra uyuşmazlıklara husus olmasını önleyecektir.