Marka Tescil Vekili’nin tarifi 5000 Sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Kuruluş ve Görevleri ile alakalı Kanun’ un 30.ncu maddesine göre; Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisine sahip olanlar belirti edilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiliklerdir . Gerçek bireylerin vekil olabilmeleri amacıyla aşağıya çıkarılan vasıfların tamamına sahip olmaları gerekir.

Bu vasıfları taşımayan şahıslar marka vekili olamazlar;

Türk vatandaşı olmak,

Fiil ehliyetine sahip bulunmak,

Türkiye’de oturuyor olmak,

Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

Dört senelik fakülte ya da dengi okul bitirmiş olmak,

Kurumca, yönetmelikte belirti edilen esaslar kapsamında oluşturulan Vekillik Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmak,

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu doğrultusundan belirleme edilen miktarda, mesleki mesuliyet sigortası yaptırmış olmak.

Tüzel şahıs olan vekiller, vekil vasıflarına sahip, gerçek şahıslarca temsil edilmelidirler. Vekillik Yeterlilik Sınavı, patent vekilleri ve marka vekilleri amacıyla ayrı olarak iki senede bir yapılır. Marka ve patent vekilliği yapabilmek amacıyla her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur.

Patent ve marka vekilleri Türk Patent ve Marka Kurumu doğrultusundan tutulan ayrı ayrı sicil defterlerine kaydedilirler. Vekiller bu yasa ve başka sınai haklarla alakalı hususlarda alakalı şahıslari Türk Patent ve Marka Kurumu düzeyinde lüzumlu başvurularda yer alır ve prosedürleri takip edip yürütürler.

Marka vekili Kurum düzeyinde alakalı gerçek ve tüzel bireylerin haklarının tesis edilmesi, korunması ve bu prosedürlerle alakalı olarak yönetim ile alakalı bireylerin haklarının tesis edilmesi ve yürütülmesi ile yükümlüdür.

Marka Vekili Değiştirme

Marka vekilleri, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde sizin adınıza, sizin işlerinizi ve markanızın tescili amacıyla çalışan şahısdir. Marka vekili ile çalışmak çoğu açıdan size üstünlük sağlayabilir. Bunun amacıyla de marka vekilini sizin marka tescili işlerinizi yapabileceğini bildiren noterden alıncak vekaletname ve arada yapılacak bir uyuşma ile marka vekilinizi atayabilirsiniz.

Marka olarak tescil edilecek olan işaret, simge, harf, rakam, sözcüklerin vb. durumları değerlendirerek doğru seçim yapılmasını sağlar.

Markaların tescil evveli tetkikini ya da tescil prosedürleri esnasında bütün prosedürlerin kuramsal ve kolay bilgi kapasitesi olan resmi vekiller doğrultusundan yapılabilir.

Marka tescili ile alakalı olarak ön araştırma, risk analizi ve değerlendirmeler ciddi bir şekilde yapılır. Bu prosedürlerin marka vekiline yaptırılması ciddi manada vakit kazandırır. Ve çok yüksek oranda yarar sağlar.

Resmi prosedürlerde eksik ya da hatalı bilgi sebebi ile meydana gelebilecek hak kayıplarının önüne geçer.

Marka tescili esnasında ve ardından gelebilecek itirazlara usulüne ideal cevaplar verilmesini sağlar.

Bunlara benzer çoğu yararı belirleme edilen marka vekili ile çalışmakta, vekil istenilen hizmeti tam olarak veremiyorsa, marka tescil ettirmek isteyen doğrultusundan verdiği vekâletname iptal edilir. Marka vekili işten azledilerek hal kendine bildirilir. Hem de Türk Patent ve Marka Kurumu doğrultusundan matbu olarak hazırlanan marka vekili azletme formu doldurularak Türk Patent ve Marka Kurumuna teslim edilir.