MARKA TESCİLİ NASIL YAPILIR ?

Araştırma

Marka araştırması, tescil işleminin ilk ve en önemli basamağıdır. Marka araştırması yapılırken, TÜRKPATENT’in araştırma sayfasının yanı sıra, Marka Takip programı ile en net ve en yakın sonuçlar alınması sağlanmaktadır. Veri tabanımızda, müvekkilimizin talep etmiş olduğu markalar; dünya dillerindeki karşılığı, fonetik ve tek ses farklılıkları gibi kriterlerle incelenmekte ve tüm benzerlikler tespit edilmektedir.

Bu sayede henüz tescil işlemlerinin ilk adımında müvekkillerimize, tüm riskler ve olasılıklar hakkında bilgi verilmektedir.Araştırma hizmetimiz ücretsizdir.

Başvuru Süreçleri

Araştırma sonucunda, tescil edilebilirlik ihtimali yüksek olan markalar için başvuru dosyalanması aşamasına geçilir. 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 Sayılı SMK ile, marka işlem süreleri kısaltılmış olup, marka başvurusu işlemleri normal şartlarda gittiği taktirde, yaklaşık 5-7 ay arasında markalar tescil edilebilmektedir. Marka süreçleri aşağıda yer almaktadır;

– Başvuru (Markalar başvuru yapıldığı gün, saat ve dakika itibariyle koruma altına alınırlar.)

– İnceleme (Şekli inceleme ve marka kriterlerine göre inceleme yapılmaktadır. – Yaklaşık 2 ay)

– İlan (Markalar 2 ay süre ile Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmektedir.)

– Tescil (İlan sürecinde herhangi bir itiraz olmayan marka başvurularının tescil kararı verilir. Tescil kararından itibaren 2 ay içerisinde tescil ücretinin ödenmesi gerekmektedir.)

MARKA TESCİL AŞAMALARI NELERDİR ?

ARAŞTIRMA

Marka araştırması, tescil işleminin ilk ve en önemli basamağıdır. Marka araştırması yapılırken, TÜRKPATENT’in araştırma sayfasının yanı sıra, Marka Takip programı ile en net ve en yakın sonuçlar alınması sağlanmaktadır. Veri tabanımızda, müvekkilimizin talep etmiş olduğu markalar; dünya dillerindeki karşılığı, fonetik ve tek ses farklılıkları gibi kriterlerle incelenmekte ve tüm benzerlikler tespit edilmektedir.

Bu sayede henüz tescil işlemlerinin ilk adımında müvekkillerimize, tüm riskler ve olasılıklar hakkında bilgi verilmektedir. Araştırma hizmetimiz ücretsizdir.

Marka Araştırma ile ilgili sorularınız için İletişim Formunu doldurabilir yada detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz

MARKA TESCİL AŞAMALARI VE SÜREÇLERİ

Marka Ön araştırılmasının yapılması 15 dakika

Dosya hazırlama süresi 1 saat

TPE’nin dosyayı inceleme süresi 2 ay

Bülten yayın ve ilan(itiraz) süresi 2 ay

Tescil – Belge süresi 1 ay

İNCELEME

Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurunun şekli yönden hiç bir eksiği bulunmadığına karar verirse, markanın kullanılacağı ve tescil kapsamına girmesi talep edilen mallar veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı itibariyle başvurunun özellikle 7 nci madde hükümleriyle uygunluğunu inceler. Başvuru 7.maddeye göre, uygun görülmeyen mallar veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı itibariyle reddedilir.

,

YAYIN

Başvuru şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş ve reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu ilgili resmi markalar bülteninde yayınlanır.

Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren 2 ay içerisinde yapılır.

İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. Kurum itiraz sahibinden, yönetmelikte öngörülen sürede yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. Bu süre içerisinde istenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler Kurum’a verilmediği takdirde itiraz yapılmamış sayılır.

KABUL VE TESCİL

Bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre başvurusunu eksiksiz yapmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, marka kabul harcı yatırıldıktan sonra tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine ‘Marka Tescil Belgesi’ verilir.

KORUMA SÜRESI

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on (10) yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

MARKA YENİLEME NASIL YAPILIR

Tescilli markanın koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir. Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin kuruma sunulmaması hâlinde yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir. Bu süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümden düşmektedir.

– Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir.

– Ortak markanın yenilenmesi için gruba dâhil işletmelerden birinin talebi yeterlidir.

– Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme, Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

Marka Yenileme işlemleri ile ilgili sorularınız için İletişim Formunu doldurabilir yada detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz

MARKA PATENT GEREKLİ EVRAKLAR

Marka Şirket Adına Alınacak ise ;

Müracaatı yapılacak olan markanın var ise logo örneği

Vergi Levhası fotokopisi

Başvuru Formu (Şirket bilgileriniz doğrultusunda tarafımızca hazırlanacaktır)

Marka Şahıs Adına Alınacak ise ;

Müracaatı yapılacak olan markanın var ise logo örneği

T.C Kimlik fotokopisi

Başvuru Formu (Firma bilgileriniz doğrultusunda tarafımızca hazırlanacaktır)

Marka Tescil işlemleri ile ilgili sorularınız için İletişim Formunu doldurabilir yada detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz.