patent_tescili_tum_dunyada_gecerli_midir

PATENT NASIL ALINIR :

Bir buluşa sahip olan kişinin, buluşa konu olan ürünü, belirlenen süre boyunca üretme, kullanma, satma ya da ithal etme hakkına sahip olması durumuna patent hakkı adı verilir. Bu hakkın somut göstergesi olan belge ise patent adını taşır. Bir buluşu olan kişiye patent verilmiş ise, bu buluşun sahibinin izni dışında başka kimselerce bu buluş hakkında üretim yapılması, buluşun kullanılması ya da buluşa konu olan ürünün satışının gerçekleştirilmesi patent süresi boyunca yasaktır. Yani patenti olan bir buluş, patent süresi boyunca onu bulanın mülkiyeti altına girer.

Bir buluşu birden fazla kişi birlikte gerçekleştirmiş ise, patent isteme hakkı her bir kişi için eşittir. Ancak kişiler kendi aralarında farklı şekilde kararlaştırabilirler. Aynı buluş birbirinden farklı kişilerce aynı zamana denk gelecek şekilde gerçekleştirilmiş ise, patent isteme hakkı daha önce başvuru yapan ya da rüçhan hakkı olan kişiye ait olur. Patent almak için başvuruyu ilk yapan kişi, aksi bir durum gelişmediği müddetçe patent isteme hakkına sahiptir.

Patent başvurusunda ilk ve en önemli aşama buluş sahibinin Türk Patent VE Marka Kurumu’na başvuruda bulunması ve patent araştırması yapmasıdır. Eğer buluş fayda sağlıyor ve kendini diğerlerinden ayırıyor ise, başvurunun onay alma ihtimali artar.

”Patent nasıl alınır?” sorusunun cevabını aşağıda adım adım sunuyoruz.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusu yapılır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilir.

Araştırma raporu yayınlanır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu verilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi (uygun bulunması halinde) verilir.

Başvuru aşamasında patent hakkına aday olan buluşun hangi kapsama bağlı olarak koruma altına alınacağına karar verilir. Mesela, sadece ülkemizi kapsayacak şekilde koruma talebi mi olacak yoksa uluslararası geçerliliğe sahip bir patent hakkı mı olacak, bu belirlenmelidir.

FAYDALI MODEL NASIL ALINIR ?

Faydalı Model başvurusunu gerçekleştirmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’na dilekçe ve başvuru için ödenen ücretin dekontu teslim edilir. Ancak başvuru dilekçesi hazırlığı oldukça titiz olmalıdır. Peki, faydalı model başvurusunda hangi bölümler yer almalıdır?

Buluşun özeti: Başlangıç için mevcut buluşunuzun konusu ve üzerinde gerçekleştirdiğiniz gelişmeler hakkında kısa bir özete yer veriyoruz.

Tarifname: Buluşunuza ait en detaylı kısımdır. Tüm ayrıntılara burada yer veriyoruz. Buluşunuza benzer bir buluş mevcut ise, sizin buluşunuzun onlardan farkı nedir, bunlara değiniyoruz. Diğerlerine göre avantajlı yanlarını, buluşun nelere çözüm oluşturabileceğini, teknolojik alanda sunacağı yenilikleri yazılı bir şekilde ve ayrıntısıyla anlatıyoruz. Tarifnamenin uzman ekibimiz tarafından hazırlanması olası olumsuzlukların önüne geçecektir.

Teknik resim: Buluşunuzun siyah – beyaz taslak resimleri, parça detayları, eğer mevcut ise buluşunuza ait parçaların adları ve teknik resim üzerinde numaralanmış halinden oluşur.

İşlemler: Bu kısımda buluşunuzun koruma altında olmasını istediğiniz kısımlarını tane tane açıklıyoruz. Tam olarak nelerin kopyalanmasını istemiyorsunuz gibi detaylar içeren bu alan, başvurunuz için oldukça önemli bir kısımdır. Bu kısım sayesinde buluşunuzla alakalı nelerin taklit edilmemesini istediğinizi açıkça belirtmiş oluyoruz.

Evraklar: Resmi kurumların faydalı model başvurusunda gerekli gördüğü diğer tüm evraklardır. Dilekçenizin yanında bulunması gereken başvuran firma ya da kişiye ait bilgiler, buluş sahibinin bilgileri ve vekaletname gibi bilgileri içeren evraklardır.

Tescil dosyanızı tamamladıktan sonra faydalı model başvurunuzu TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NA iletmeye hazır hale getiriyor bu tüm süreci yakından takip ediyoruz.

Patent ve Faydalı model başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için İletişim Formunu doldurabilir yada detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

PATENT ALINAMAYACAK BULUŞLAR :

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur.

-YENİLİK

Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.

Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

-TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNUN AŞILMASI

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

-SANAYIYE UYGULANABILIR OLMA

Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

PATENT VERILEMEYECEK KONULAR VE BULUŞLAR

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır:

a – Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

b – Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

c – Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

d – Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

e – İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ilebunların üretim usullerine uygulanmaz.

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:

a – Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

b – Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

PATENT BAŞVURU GEREKLİ EVRAKLAR

Patent Şirket Adına Alınacak ise ;

Müracaatı yapılacak olan buluşun detaylı açıklamaları ve çizim veya resimleri

Vergi Levhası fotokopisi

Başvuru Formu (Şirket bilgileriniz doğrultusunda tarafımızca hazırlanacaktır)

Patent Şahıs Adına Alınacak ise ;

T.C Kimlik fotokopisi

Başvuru Formu (Firma bilgileriniz doğrultusunda tarafımızca hazırlanacaktır)

Patent Tescil işlemleri ile ilgili sorularınız için İletişim Formunu doldurabilir yada detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz.