ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR ?

Kalite Yönetim Sistemini kurmak, sürekliliğini sağlamak ve belgelendirmek firmanın ticari olarak performansını yükseltmesine ve piyasada kalıcılığını arttırmasına olanak sağlar.Uluslararası ürün ve hizmetlerinin sağlanmasında uygun görülen bir belgedir.

Temelde; risk yönetimi ile kurumsal ve mali kayıpları azaltmak, fırsatlardan en üst düzeyde faydalanmak ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin ve tercih edilebilirliğin artması ve ürün-hizmet uygunluğunun yasal şartlara uyumunun sürekli kılınması gibi başlıca faydaları vardır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerçek amacı maliyeti düşürmek, kar ve verimliliği arttırmaktır. Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin en önemli özelliğidir. ISO 9001 Kalite yönetim sistemi hem firma açısından hem de müşteriler açısından kazanç ilişkisine dayanan bir sistemdir.

Iso 9001 Kalite Belgesi ile ilgili sorularınız için İletişim Formunu doldurabilir yada detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

ISO 22000 BELGESİ NASIL ALINIR ?

ISO 22000 Sertifikası; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda sektörünün herhangi bir noktasında yer alan tüm firmalar için uygulanabilir. Yem üreticileri, gıda üreticileri, işleme-taşıma-depolama firmaları, perakende satış yerleri, ekipman üreticileri, ambalaj üreticileri, temizlik maddesi üreticileri, katkı maddesi üreticileri ve hizmet sağlayıcılar gıda güvenliğinin bir parçasıdır. ISO 22000 Gıda yönetimi sistemleri insan sağlığı açısından önemli bir noktada bulunmaktadır. ISO 22000 Gıda yönetimi sistemleri , olumsuz anlamda insan sağlığını etkileyebilcek tehlikeli maddelerden korumak amacıyla bu sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.Uluslararası gıda ticaretin de alınması gerek sertifikadır.

ISO 22000 Belgesi , Prestijin üst düzey olduğu müşteriler için itibarın üst seviyelere çıkarılması için alınması gereken belgelerden biridir. Bu belge ile faaliyet gösterdiğiniz her sektörde kendinizi kanıtlamış olursunuz. Gıda firmaları ve gıda ile ilgisi olan her firmanın elinde bulundurması gereken bu belge , sizlerin yaptığı işin kalitesini kanıtlar niteliktedir. Hijyen kurallarına uyarak üretim yapılması gerekmektedir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, tehlike analizi ile, gıdanın güvenliğini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin üretim zincirinin tüm aşamalarında önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlar. Gıda güvenliğinin sağlanması ile insan sağlığının korunmasına önem veren firmalar müşterilerin tercih ettiği firmalar arasına girecektir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sertifikası

Gıda güvenliği, dünyamızda yaşanan pandemi nedeniyle önemini bir kez daha gündeme taşımıştır bu da ISO 22000 Belgesini daha da önemli hale getirmektedir. Tüketiciler bilinçlenmeye ve gıda ürünlerini satın alma konusunda daha hassas olmaya başlamıştır. Bu da firmaları ürettiği ürün-hizmetleri, güvenilirliği kanıtlanmış standartlara dayanarak üretme ve belgelendirme ihtiyacına yönlendirmiştir.

ISO 22000 Belgesi uluslararası nitelikte kabul görmüş en güvenilir standartlardan biridir. Yurt içinde ve yurt dışında ürünlerini kolaylıkla pazarlamak isteyen gıda sektörü firmaları ISO 22000 sertifikasına sahip olarak güvenilirliğini piyasaya ispatlamış olurlar. ISO 22000 standardı gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri ve tedbirlerin uygulanması aşamasındaki şartları içeriyor. Gıda üretiminde tarladan sofraya her prosesin kontrol edilerek; gıda güvenliğini tehdit edebilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel her türlü etkenin yönetilmesi için sistem kurulmasını ön görüyor.

ISO 22000 Sertifikası Standardına uygun olarak gıda zincirinin tamamlanması, gıdayı güvenle üretmeyi sağlar. ISO 22000 Sertifikası Standardına uyum sağladıktan sonra sertifika alınması güvenilirliği müşterilere ve piyasaya göstermenin tek yoludur.

Gıdalardan kaynaklı sağlık bozulmaları, hastalıklar ve/veya zehirlenmeler üreticiler için büyük mali cezalar demek oluyor. Ayrıca tüketicide oluşan güvensizlik, imaj kaybı vb. de firmanın sektördeki yerini kaybetmesine neden oluyor.

Gıda zincirindeki bir firmanın, güvenilir akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 22000 Sertifikası alması firmanın düzenli olarak objektif denetimlerden geçmesi anlamına geliyor. Müşteri sadakatini sağlayarak pazar payını yükseltmek ve böylece kazançları da kolaylıkla yükseltmek için ISO 22000 Sertifikasına sahip olmalısınız.

ISO 45001 BELGESİ NASIL ALINIR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, firmalarda potansiyel risklerin yönetilmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi olumsuz sonuçların engellenmesine olanak sağlar. Yasal şartlara uyumun ötesinde sürekli iyileştirilen bir sistem ile insana saygıyı ön planda tutmak mümkün olur. İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi işçiler için olumlu bir sistemdir. İş güvenliği ve sağlığı sağlanarak iş kazaları gibi olayları en aza indirilmeyi çalışmaktadır. Bu nedenle işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği için ISO 45001 Belgesi kullanılır.

Faaliyetlerin gerçekleşmesi sırasında, oluşan kazalardan, ramak kalalardan doğan mali kayıplar, çalışanlar üzerindeki olumsuz psikolojik etkiler, üretimin durması veya gecikmesi gibi sonuçlar firmaları ticari olarak çok zor durumlara düşürmektedir.

Uluslararası standartlar çerçevesinde kurulup, sürekli iyileştirilen ve belgelendirilen sistemler ile firmalar hem çalışanların hem de müşterilerin güvenini kazanarak rekabet güçlerini artırırlar.

ISO 14001 BELGESİ NASIL ALINIR ?

ISO 14001 belgesi; üretim sektöründe faaliyet gösteren her firmanın ürünlerini imal ederken üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar çevre koşullarını önemseyerek hareket etmesini ifade eder.Şirketin Çevreye ve kendini geliştirmeye yönelik yapılan bir belgedir. Bu belge kapsamında firmanın çevre ile ilgili attığı adımların kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amaçlanır. Firmaların çevre ile ilgili her türlü eylemini kontrol altına almayı ve doğru bir şekilde yönetmeyi amaçlayan bu standart doğanın korunmasını temel alır. Bunun yanında doğal kaynakların israf edilmemesini, toprak – su – havaya verilen zararın ortadan kaldırılmasını hedefler. ISO 14001 standartları 6 bölümden oluşur. Kademeli olarak takip edilen her bölümde bir sonraki aşama için zemin hazırlanır ve çevresel koşulların iyileştirilmesi hedeflenir. Fayda değerlendirmesi yapıldığında oldukça olumlu yönleri bulunan ISO 14001 belgesi amaçlar noktasında da oldukça geniş kapsamlıdır.

ISO 14001 Belgesi , Maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olarak tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Yeni iş ortaklarına ve yeni müşterilere daha fazla erişim imkanı sağlar. Dünyaya en verimli şekilde çalıştığınızı, süreklilik gerektiren bir performans sergilediğinizi göstermektedir. Çevre koşullarını da göz önünde bulundurarak bunlara uyum sağladığınızı kanıtlayan niteliktedir.

ISO 14001 Belgesi, çevre kirliliğinin giderek artması ve atıkların kontrol altına alınmaması, doğal kaynakların verimsiz kullanılması vb. nedenlerle çevrenin korunması önem ve aciliyet kazanmıştır. Çevrenin korunması gerek yasal şartlar gerekse uluslararası standartlar ile desteklenmektedir.

Çevre Yönetim Sistemini kurmak ve belgelendirmek, yani iso 14001 sertifikası almak firmaların ilgili yasal şartlara uyumu ve doğal yaşamın sağlıklı şekilde devamı için sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda fayda sağlar. Doğal kaynakları doğru ve kontrollü kullanmak masrafların azalmasına destek olur.

Firma faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan olumsuz çevre etkilerinin azaltılması, kontrol altına alınması, olumlu etki sağlamak için bilinçli bir çaba sarf edilmesi müşteriler tarafından da tercih edilirliği artıracaktır.

Üretim ve tüketim faaliyetlerinin artmasıyla beraber çevre kirliliği problemleri ortaya çıkmaya başladı. Doğanın zarar görmesi, kaynakların kirlenmesine veya azalmasına neden olduğu için çevrenin korunmasına yönelik global ölçüde tedbir ve önlemler alınıyor. Bu tedbirler içerisinde çevre kirliliğine neden olan üretim süreçlerinin gözden geçirilerek yeniden planlanması da yer alıyor.

Birçok ülke, üretim faaliyetleri içerisinde bulunan şirketlerin çevreye uyumlu üretim süreçlerine sahip olmalarını yasal zorunluluk haline getiriyor. Ülkemizde de çevreye zarar verici faaliyetlerde bulunan kurum veya kuruluşlar büyük yaptırımlara maruz kalabiliyor.

ISO 14001 Sertifikası yani Çevre Yönetimi sistemleri hem çevre hemde insan sağlığına önem veren sistemdir.Hem yasal çerçeveyi korumak hem de içinde yaşanılan çevreye karşı sorumluluğun yerine getirilmesi için 14001 Çevre Yönetimi Sistemleri ile global ölçülerde bir çevreci kurum ve kuruluş haline gelinebilir.

Neden 14001 Çevre Yönetimi Sistemine İhtiyaç Var?

Çevre yönetimi sistemleri, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin çevreyle dost olmasını sağlıyor. Üretim süreçlerinin her aşamasını kontrol ederek, çevreye yönelik herhangi bir zararın söz konusu olup olmadığının anlaşılması ve varsa zararın nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesini sağlayan standartları belirliyor.

14001 Çevre Yönetimi Sistemi eğitimleriyle çevreye saygı veya çevrenin korunması değerleri kurumsal bir kültür haline getirilebilir. Şirket personeli tarafından da benimsenebilecek standartlar sayesinde şirket içi faaliyetler çevreci bir yaklaşımla tüm personel tarafından kontrol edilebiliyor.

14001 Çevre Yönetimi Sisteminin Sağladığı Avantajlar

Çevre yönetim sisteminin sağladığı en önemli avantaj, çevreye karşı duyarlılık ve saygıdır. Çevrenin kirletilmesinin ve gelecek nesillere yaşanamayacak bir çevre bırakmanın insani açıdan açıklanabilir tarafı yoktur. Bununla beraber çevre yönetim sistemi, bir ürün standardı belgesi değildir. Üretim usullerini analiz eden ve üretim planının çevreye zarar verici olup olmadığını kontrol eden bir standarttır. Bu anlamda firmanın itibarını ve saygınlığını arttıran bir belgedir.

Üretim planının çevreci olması demek, hem ulusal hem de global çevre mevzuatlarına uyumluluk demektir. Bu da, firmanın iç ve dış pazardaki rekabetini güçlendirici bir etkendir. Kurumun çevreci olması, birtakım yaptırımlara muhatap olması riskini en aza indirebilir. Firmanın sigorta maliyetlerini azaltır ve verimlilik artar.

ISO 14001 Belgesi İlkeleri

ISO 14001 sertifikası belirli ilkeler çerçevesinde ortaya konmuştur. Bu anlamda bu ilkelerin takibi hem belgenin başarısı hem de işlevselliği açısından önemlidir.

Yükümlülük Altına Girme: Çevre politikasına uyulacağı ve hangi politika altında faaliyet gösterileceğinin belirlenmesidir.

Planlama: Firma; faaliyetleri, ürünleri ve sunduğu hizmetleri çevresel etkileri bazında değerlendirmeli ve değerlendirme kapsamında önemli olanlar arasında seçim yapmalıdır. Taahhüt altına girdiği koşulları yerine getirmek için plan yapmalıdır.

Uygulama ve İşlem: Planlama aşamasında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için adımların atılmasını ifade eder.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.

Gözden Geçirme ve Geliştirme: Elde edilen başarının yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi, başarısızlık varsa geliştirme faaliyeti yapılmasını ifade eder.