Project Description

Tasarım Tescili

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ

Endüstriyel tasarımlar, ambalaj ve konteynerlerden mobilya ve ev eşyalarına, aydınlatma ekipmanlarından mücevhere, elektronik cihazlardan tekstile kadar çok çeşitli sanayi ve el sanatları ürünlerine uygulanır. Endüstriyel tasarımlar grafik semboller, grafik kullanıcı arabirimleri (GUI) ve logolarla da alakalı olabilir.

 

Tasarım, ‘bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün’ olarak tanımlanmıştır. Bir ürünün üç boyutlu şekli veya bu şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki iki boyutlu süslemeler, desenler ‘TASARIM’ kavramı içinde değerlendirilmektedir.

 

 

Tasarım Tescil Nitelikleri

Bir tasarımın koruma sağlayabilmesi için başvurudan 12 ay öncesine kadar piyasaya çıkmamış olmalıdır ve daha önce başvuru yapılmış bir üründen farklı olmalıdır.

Tek başvuruda pek çok ürün aynı anda tescil alabilmektedir. Beşli,onlu,yirmili hatta yüzlü tasarım başvurusu yapmak mümkündür.

 

Tasarım Tescil Aşamaları

Evrakların tarafımıza teslimiyle birlikte ürününveya ürünlerin resimleri istenen boyutlara getirilerek ve ürünün tarifnamesi yapılarak online olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılır. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru üzerindeki tarih ve saat itibariyle korunmaya başlanmış olup, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şekli eksiklik bulunmadığı takdirde yaklaşık 3 ay içerisinde ilanına ilişkin karar gelecektir. 3 ay 3. şahısların itirazına karşı ilanda kalacak olan başvurunuz itiraz gelmemesi halinde tescile bağlanacaktır. Bir tasarım tescil belgesi başvurudan yaklaşık 7 ay sonra gelmektedir.

 

Koruma Süresi

Tescilli bir tasarımın koruma süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminden 6 ay öncesinde ve cezalı harç yatırılarak 6 ay sonrasında tasarım tescilleri yenilenmekte olup bu sürenin geçmesinden sonra yenileme yapılmamışsa tescilli tasarım müddet olmakta ve düşmektedir. Endüstriyel tasarım tescilleri en fazla 5 kere yenilenebilir. Yani toplam koruma süresi yenilendiği takdirde 25 yıldır.Bu sürenin dolmasıyla anonim olmakta yani halka mal olmaktadır.