Project Description

Patent/F.Model Tescili

PATENT TESCİLİ

Patent, bir buluş için verilen özel bir haktır, bu da bir ürün veya genel olarak, bir şey yapmanın yeni bir yolunu sağlayan veya bir soruna yeni bir teknik çözüm sunan bir süreçtir. Bir patent almak için, buluş hakkında teknik bilgi bir patent başvurusunda kamuoyuna açıklanmalıdır.

Prensip olarak, patent sahibi önlemek veya ticari patentli buluş istismar başkalarının durdurmak için münhasır hakkı vardır. Başka bir deyişle, patent koruması buluşun patent sahibinin rızası olmadan başkaları tarafından ticari olarak yapılamaz, kullanılamayacağı, dağıtılamadığı, ithal edilemeyeceği veya satılamayacağı anlamına gelir.

Patentler toprak haklarıdır. Genel olarak, münhasır haklar yalnızca patentin verildiği ve verildiği ülke veya bölgede, o ülke veya bölgenin yasalarına uygun olarak geçerlidir.

Tanımı

Tarım dahil sanayinin herhangi bir alanında uygulanabilir nitelikteki bilinen tekniği aşan her türlü teknik gelişmeleri korumak amacıyla verilen belgeye “PATENT BELGESİ” denir.

Bir ürüne Patent Belgesi alınabilmesi için Dünyanın hiçbir yerinde piyasaya arz olmamış olması, sanayinin herhangi bir dalında kullanılabilir olması, ve var olan teknolojinin üstünde bir buluş olması gerekmektedir.

Koruma süresi 20 yıldır. Yıllık harcı yatırılmadığı takdirde koruma süresi sona erer.

 

Buluş niteliğinde olmadığı İçin Patent Alınamayacaklar şöyle sıralanırlar :

  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,
  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller, • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.
  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
  • Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri,

 

Patent Verilerek Korunamayacak Buluşlar

  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
  • Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

 

 

 

 

Aşaması

Başvurular online yapılmakta ve siteme girişi sağlanmaktadır. Patent başvuruları resmi araştırmaya tabidir. Araştırmanın başvuru ile beraber yapılması durumunda süreç hızlanmaktadır. İstendiğinde 12 ay içerisinde de araştırma ücreti ödenebilir. Araştırma sonucuna göre inceleme talep edilecek ve nihai karar verilecektir. Yayına çıkacak olan başvuru 3 ay itiraza açık kalacaktır. Tüm işlemler bittikten sonra belge düzenleme ücreti yatırılacak ve patent tescil belgesi gelecektir.

Bir patent belgesinin gelmesi başvurudan itibaren 2 -2,5 yılı bulmaktadır.

 

Koruma Süresi

Koruma süresi 20 yıldır. Koruma süresinin devam edebilmesi için her yıl başvuru tarihine kadar yıllık ücretlerinin yatırılması gerekmektedir.

 

FAYDALI MODEL TESCİLİ

 

Tanımı

Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesidir. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. Buluşa Patent Belgesi ya da Faydalı Model Belgesi verilmesi ile ilgili karşılıklı konuşarak bir karar verilmelidir.

 

Aşaması

Başvurular online yapılmakta ve siteme girişi sağlanmaktadır. Faydalı modeller araştırmaya tabidir. Araştırmanın başvuru ile beraber yapılması durumunda süreç hızlanmaktadır. İstendiğinde 2 ay içerisinde de araştırma ücreti ödenebilir. Araştırma sonucunda başvuru yayına çıkacak ve 3 ay itiraza karşı yayınlanacaktır. Tüm işlemler bittiğinde belge düzenleme ücreti ödenecek ve tescil belgesi gelecektir. Bir faydalı model belgesinin gelmesi başvurudan itibaren 1,5-2 yılı bulmaktadır.

 

Koruma Süresi

Faydalı Model Belgesinin koruma süresi 10 yıldır. Koruma süresinin devam edebilmesi için her yıl başvuru tarihine kadar yıllık ücretlerinin yatırılması gerekmektedir.